วิธีดาวน์โหลด

1. เว็บ Megaup.net ตอนกดปุ่ม Download Now จะมีหน้าต่างป็อปอัพขึ้นมา ให้กดปิด แล้วกลับกด Download now จนกว่าจะขึ้นให้ดาวน์โหลด

2. ไฟล์ที่อัพบนเว็บ Megaup.net จะเป็นไฟล์นามสกุล rar ทั้งหมด ถ้าโหลดมานามสกุล exe ห้ามรันโปรแกรมเด็ดขาด ให้กลับไปทำตามข้อ 1 ใหม่

3. บนเว็บ Megaup.net ถ้าโหลดมาแบบผิด ๆ และไปรันตัว exe เครื่องคุณอาจติดไวรัสได้

4. ไฟล์ที่อัพจะไม่มีรหัสผ่าน ถ้าโหลดมาแล้วติดรหัสแสดงว่าโหลดมาผิด ให้กลับไปทำตามข้อ 1 ใหม่

5. มีปัญหาตรงไหนถามแอดมินได้ทางแชท Facebook